English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13Share with friends on Facebook


Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13
Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd;
de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep
Want U, HERE, zegent Uw volgelingen;
U beschermt hen met Uw schild van liefde.
Praise and worship
Music -- text -- sing Georg Zmozek
 

TOP 20


I know who loves me


Al zou de vijgeboom niet uitbotten - NL


Want God heeft zoveel liefde voor de wereld


Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD