English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus.
Efeziërs 3:20-21
De HERE zij gedankt! Geprezen zij Zijn Naam! Vertel de wereld over Zijn liefdevolle daden. Want Hij is machtig
Jesaja 12:4

Nieuws:

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld

Al zou de vijgeboom niet uitbotten - NL

Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

 George Zmozek - Met richten op de God die wij voor u bereid de liedjes videoopname van zanger, componist en evangelist verheerlijken.
U vindt hier de liedjes - prijst in vele talen met doel om de glorie van de naam van Jezus.
Onmiddellijk na de oprichting van een nieuw lied videorecord en gebaseerd op de ondersteuning van onze medewerkers met betrekking tot de vertaling in uw taal en feedback van hen zal de nieuwe video-opnamen hier voor u klaar elke dag.
We zullen blij zijn om u een informatie-als voor de nieuwe video-songs - dan hier uw e-mail adres:
With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
E-mail:

Want God heeft zoveel liefde voor de wereldShare with friends on Facebook

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

I know who loves me

I know who loves me

Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld

Al zou de vijgeboom niet uitbotten - NL

Al zou de vijgeboom niet uitbotten - NL

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 
 

TOP 20


I know who loves me


Weet toch, dat de HEERE Jezus Nederlands Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


Want God heeft zoveel liefde voor de wereld


Al zou de vijgeboom niet uitbotten - NL


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD